Motivatie? Het moet uit zijn tenen komen!

motivatie

Motivatie heeft te maken met alles wat een mens tot handelen beweegt. De wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen. Drijfveren. Beweegredenen.  Op Wikipedia lees ik: “Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag.” Volgens mij is ieder kind gemotiveerd om dingen te leren. Ze zijn alleen niet altijd gemotiveerd om de dingen te leren die wij volwassenen vinden dat ze moeten leren. 

Wat is belangrijk voor de motivatie van een puber?

Drie zaken zijn belangrijk voor motivatie: autonomie, een gevoel van competentie en verbondenheid met anderen en de omgeving (relatie). In deze drie gebieden liggen de sleutels voor het verhogen van de motivatie. Bij relatie gaat het om verbondenheid. Iedereen heeft de behoefte om ergens bij te horen en dingen met andere mensen uit te wisselen. In elk tienerleven is terug te zien hoe belangrijk dit voor tieners is. Ze zijn zoekende naar hoe ze bij de groep kunnen horen en tegelijkertijd ook naar wie ze zelf zijn. Bij autonomie gaat het om het maken van eigen keuzes. Zelf besluiten dat je iets wilt en gaat doen. Dit vergroot de motivatie enorm! En natuurlijk is een gevoel van competentie nodig om toe kunnen beginnen aan een taak en om gemotiveerd te blijven.
Ontbreekt één van deze basisbehoeften dan wordt het willen leren en ontwikkelen geremd. De motivatie verdwijnt. 

Kip of het ei

Wat was er eerder? Het kip of het ei? Hoe is het probleem ontstaan? Is het kind niet meer gemotiveerd door zijn onvoldoendes? Of zijn de onvoldoendes het gevolg van het niet gemotiveerd zijn?
Als ouders contact met mij opnemen is dit omdat ze klaar zijn met de huidige situatie en er zo snel mogelijk verandering in willen. Helder, dat snap ik helemaal. Zo snel mogelijk spreken we een traject af en starten we. Toch vind ik het belangrijk om in het begin van het begeleidingstraject altijd eerst bij de motivatie stil te staan. Niemand heeft er iets aan als ik met het onderwerp plannen aan de slag ga en de leerling leer een planning te maken en deze planning vervolgens thuis op zijn bureau legt en er niet meer naar pakt. 

Gedrag veranderen 

Wil je dus je gedrag kunnen veranderen, dan moet je gemotiveerd zijn om dit te willen doen. Anders is het niet mogelijk de verandering vol te blijven houden, Het lukt dan wel de eerste weken om een planning te maken en je daar aan te houden, maar op termijn laat je dit dan toch weer versloffen. 

Jezelf motiveren 

Bij bijna alles wat je doet, komt er een moment waarop iets moeilijk of niet meer leuk is. Hoe zet je door op die momenten? Op die momenten is het super belangrijk dat je leert om jezelf te motiveren. Dit kun je leren! Stel jezelf een klein doel. Een doel zo klein dat het lukt. Hier groei je van. Je voelt je competent, je hebt weer een beetje de regie over je huiswerk en je voelt je verbonden met anderen en je omgeving. Je raakt gemotiveerd en door die motivatie durf je steeds makkelijker een steeds groter doel te stellen. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *