Executieve functies en coaching

Wat zijn executieve functies? Je komt de term steeds vaker tegen: executieve functies. Maar wat zijn dat? En wat hebben executieve functies te maken met leren en gedrag? Executieve functies zijn hersenprocessen. De term is direct vertaald uit het Engels. “To execute” betekent “doen” of “uitvoeren”. Executieve functies zijn dus de doe-processen in het brein, …

Executieve functies en coaching Lees verder »